Zápis detí na školský rok 2018/2019

Termín podávania žiadostí:
Streda     02.05.2018 v čase od 08.00 h do 14.00 h 
Štvrtok    03.05.2018 v čase od 14.00 h do 17.00 h
Piatok      04.05.2018 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: MŠ Ipeľská 10, Košice - riaditeľňa školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
* Deti narodené do 31.8.2016
* V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy
   pri prijímaní uprednostní:
   1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
   2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
   5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
   6.v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2018                       
      dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2018.
 

Darujte nám 2% z Vašich daní

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z Vašich daní. 
Všetky potrebné tlačivá nájdete v prílohe.
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej účtovníčky vyžiadate Potvrdenie o zaplatení dane a vypíšete podľa neho Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Ak ich vypísané donesiete do materskej školy, my už všetko ostatné vybavíme na daňovom úrade.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, je vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.