Ukážkové hodiny z anglického jazyka

V utorok 29.5.2018 pozývame všetkých rodičov detí navštevujúcich krúžok
anglického jazyka na UKÁŽKOVÉ  HODINY ktoré sa uskutočnia nasledovne:
15.30 h v 3. triede (mravčeky)
16.10 h v 4 triede (včielky)

Koncoročné fotenie na školskom dvore

fotograf2.gif

stredu 30.5.2018 pri príležitosti blížiaceho sa konca školského roka

sa budú deti FOTOGRAFOVAŤ na školskom dvore.

Záujem o fotky nahláste p. učiteľkám v triede.

MDD na školskom dvore

MDD na školskom dvore

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.