Prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin

Materská škola je počas týchto dní v prevádzke.

Podľa predbežného záujmu zákonných zástupcov, bude fungovať v obmedzenom režime.

Organizácia MŠ od 18.4.2019 - 23.4.2019:

štvrtok 18.4.2019 – veľkonočné prázdniny - MŠ v prevádzke v obmedzenom režime

piatok 19.4.2019 - deň pracovného pokoja - MŠ zatvorená

pondelok 22.4.2019 - deň pracovného pokoja - MŠ zatvorená

utorok 23.4.2019 - veľkonočné prázdniny - MŠ v prevádzke v obmedzenom režime

Darujte nám 2% z Vašich daní :)

Pomôžte nám  skvalitniť prostredie školy a v nej prebiehajúci výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z Vašich daní. Využite možnosť rozhodnúť o tom, komu tieto 2% darujete.
Tlačivá k poukázaniu 2% dane sú v prílohe.

Zber papiera - vyhodnotenie

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA PO 2.KOLE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera. Spolu sa od začiatku šk.roka vyzberalo neuveriteľných 15 307,66 kg papiera.

Celkovo sme zachránili 201 stromov!!!

 
 
 
I.MIESTO: 1.trieda (lienky) 4 889,96 kg (64 stromov)
1.kolo: 2 014,48 kg / 2.kolo: 2875,48 kg
najlepší zberač triedy: Richard Almužňák (1 381,54 kg)     
     
II.MIESTO: 3.trieda (mravčeky) 4 788,98 kg (63 stromov)
1.kolo: 1 671,65 kg / 2.kolo: 3 117,33 kg
najlepší zberač triedy: Jakub Almužňák (2 017,26 kg)
 
III.MIESTO: 4.trieda (včielky) 3 728,98 kg (49 stromov)
1.kolo: 1 474,91 kg / 2.kolo: 2 254,07 kg
najlepší zberač triedy: Matej Pribula (528,30 kg)
 
IV.MIESTO: 2.trieda (motýliky) 1 899,74 kg (25 stromov)   
1.kolo: 884,80 kg / 2.kolo: 1 014,94 kg  
najlepší zberač triedy: Tatiana Ševcová (391,24 kg)
 
Najlepším zberačom za MŠ je: 
Jakub Almužňák (3.trieda) – 2 017,26 kg
V stredu 24.4.2019 cez obed, budú triedy odmenené sladkou odmenou.

V pondelok 6.5.2019 MŠ zatvorená

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny a na základe toho obmedzenia dodávky tepla

a teplej úžitkovej vody, bude v pondelok 6.5.2019 materská škola zatvorená.

Potrebu náhradnej materskej školy – MŠ Hronská, MŠ Zuzkin park,

nahláste p. učiteľke v triede.

 

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.