Projekt "Zatienenie a zakrytie pieskoviska v školskej záhrade"

banner-dotacie

Naše podujatie "Zatienenie a zakrytie pieskoviska v školskej záhrade" podporuje najväčšia košická mestská časť@Košice Západ Terasa

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2018/2019 prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nasledovne:

zatvorená: od 1.7.2019 (pondelok) do 26.7.2019 (piatok)

Náhradná MŠ: ZUZKIN PARK 2
na náhradnú MŠ deti potrebujú: uterák, prezuvky, pyžamo, kompletná posteľná bielizeň (oblečený paplón a vankúš); splnomocnenie na vyberanie dieťaťa

v prevádzke: od 29.7.2019 (pondelok) do 30.8.2019 (piatok)

- potrebu materskej školy počas letných prázdnin je potrebné záväzne nahlásiť v triede najneskôr do 14.6.2019

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 začína V PONDELOK 2.9.2019.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.