Darujte nám 2% z Vašich daní :)

Pomôžte nám  skvalitniť prostredie školy a v nej prebiehajúci výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z Vašich daní. Využite možnosť rozhodnúť o tom, komu tieto 2% darujete.
Tlačivá k poukázaniu 2% dane sú v prílohe.

Jarná turistická vychádzka

PRE DETI:  3.triedy (mravčeky )
                    4. triedy (včielky)
                    staršie deti 2.triedy (motýliky)
 
KEDY: 26.03.2019 (utorok) doobeda 
 
- prosíme rodičov, aby deťom pripravili vhodnú obuv, zbalili do ruksaku pršiplášť a drobné občerstvenie (pitie, ovocie, keksík,...)

Zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

Termíny podávania žiadostí:

Utorok    30.04.2019 v čase od 08.00 h do 14.00 h 

Štvrtok    02.05.2019 v čase od 14.00 h do 17.00 h

Piatok      03.05.2019 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: riaditeľňa materskej školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  • Deti narodené do 31.8.2017
  • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2019 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je v prílohe.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.