Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2018

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2017/2018 prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nasledovne:

v prevádzke: od 2.7.2018 (pondelok) do 27.7.2018 (piatok)

zatvorená: od 30.7.2018 (pondelok) do 24.8.2018 (piatok)
Náhradná MŠ: ZUZKIN PARK 2
 
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 ZAČÍNA V PONDELOK 3.9.2018. 

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.