Paradajkovo-hruškový deň v MŠ

Paradajkovo-hruškový deň v MŠ

ZBER PAPIERA 1.KOLO

recyklácia
KEDY: 1.kolo: 1.10.- 29.10.2019
           2.kolo: 1.4.-30.4.2020
KDE: V NAŠEJ MŠ
AKO: VZADU PRI BUDOVE BUDE PRISTAVENÝ KONTAJNER NA PAPIER. PANI UPRATOVAČKA, KTORÁ MÁ SLUŽBU PRI ŠATNIACH, VÁM PRÍDE KONTAJNER OTVORIŤ A TAM ZLOŽÍTE PAPIER. BUDE TAM PRIPRAVENÁ AJ VÁHA PRE PRÍPAD, ŽE NEBUDETE MAŤ PAPIER ZVÁŽENÝ. POTOM V TRIEDE NAHLÁSITE P. UČITEĽKE VÁHU BALÍKA, KTORÚ ONA ZAZNAČÍ NA „STROM“ NA DVERÁCH. PAPIER MÔŽETE NOSIŤ V PRIEBEHU CELÉHO DŇA POČAS PREVÁDZKY MŠ.
TRIEDA, KTORÁ NAZBIERA NAJVIAC PAPIERA PO 2.KOLE,
ZÍSKA NAJVÄČŠIU ODMENU.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.