Prihlásenie

Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin od 18.2.2019 do 22.2.2019

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice - oddelenia školstva, bude počas prázdnin materská škola ZATVORENÁ.

Náhradná MŠ počas zátvoru je MŠ Nešporova 28.

Potrebu náhradnej MŠ je nutné nahlásiť v triede najneskôr do 8.2.2019.

Na náhradnú MŠ deti potrebujú:
- prezuvky, pyžamo, posteľné prádlo, hygienické potreby (vreckovky, uterák, hrebeň),
  náhradné oblečenie
- vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, kópiu splnomocnenia na vyberanie dieťaťa z MŠ
 
Prevádzka MŠ začína v pondelok 25.2.2019.

Zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

Termíny podávania žiadostí:

Utorok     30.04.2019 v čase od 08.00 h do 14.00 h 

Štvrtok    02.05.2019 v čase od 14.00 h do 17.00 h

Piatok      03.05.2019 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: riaditeľňa materskej školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  • Deti narodené do 31.8.2017
  • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2019 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je v prílohe.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.