Prípravkári navštívia centrum environmentálnej výchovy v Kokšov Bakši

 

 

KEDY: 20.3.2018 (utorok) doobeda

Centrum environmentálne výchovy sa nachádza v objekte spaľovne v Kokšov Bakši. Deti tak absolvujú zážitkovú exkurziu po prevádzke košickej spaľovne s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

Konzultácie pre rodičov k výsledkom depistáže školskej spôsobilosti 5-6 ročných detí

Informácie o výsledku depistážneho vyšetrenia získate v rámci konzultácií pre rodičov od pani psychologičky v utorok 20.3.2018 od 15:00 - 17:00 hod. ​priamo v MŠ.

hudobná rozprávka uja Ľuba

 

V stredu 21.3.2018 doobeda nás navštívi ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou Pampúšik

Zápis detí na školský rok 2018/2019

Termín podávania žiadostí:
Streda     02.05.2018 v čase od 08.00 h do 14.00 h 
Štvrtok    03.05.2018 v čase od 14.00 h do 17.00 h
Piatok      04.05.2018 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: MŠ Ipeľská 10, Košice - riaditeľňa školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
* Deti narodené do 31.8.2016
* V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy
   pri prijímaní uprednostní:
   1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
   2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
   5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
   6.v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2018                       
      dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2018.
 

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.