Prihlásenie

Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

VIANOČNÉ PRÁZDNINY SÚ OD 24.12.2018 (pondelok) DO 07.01.2019 (pondelok)
V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva,
je počas prázdnin naša materská škola ZATVORENÁ.
 
Náhradná MŠ počas zátvoru je MŠ KEŽMARSKÁ 46.
Na náhradnú MŠ deti potrebujú:
- prezuvky, uterák, pyžamo, kompletná posteľná bielizeň (oblečený paplón a vankúš), 
   náhradné oblečenie,
- vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
- kópiu splnomocnenia na vyberanie dieťaťa z MŠ.
 
RIADNA PREVÁDZKA MŠ ZAČÍNA V UTOROK 8.1.2019.

Vitajte na stránke Materskej školy Ipeľská 10 v Košiciach

Na tejto stránke nájdete všetko, čo by ste sa radi dozvedeli o našej materskej škole. Aby ste nás lepšie spoznali, nájdete tu všetko to, čo by Vás mohlo zaujímať - čo robíme, akí sme a kde sa nachádzame.

Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Terasa, ktorá je bohatá na zeleň. Budova školy je účelová. Škola má 4 triedy poskytujúce celodennú výchovu a vzdelávanie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 - 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Budova materskej školy je dvojposchodová: na prízemí sú umiestnené šatne detí, kancelárie a Školská jedáleň. Na každom z dvoch poschodí sa nachádzajú 2 triedy s príslušenstvom.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy.