1. trieda

Lienka

deti 3-4+2 ročné
Čigaš M. * Čurová T. * Foľtová S. * Gužik T. * Hrehovčík T. * Hric D. * Chovanec P. * Krall M. * Laincz L. * Onderišinová E. * Palaščákvoá A. * Pellegrini F. * Pješčáková O. * Pohorenec P. * Solomon J. * Šutor V. * Tyč F. * Vargová E. * Vitanovová V. * Vološinová G.