2. trieda

Motýľ

deti 3-4 ročné
Almužňák R. * Bernár F.* Blaho V. * Blahová O. * Buhajová A. * Dudko M. * Hudáková A. * Koukol P. * Kožár M. * Lukáčová N. * Macháč L. * Pikorová A. * Polláková E. * Prada M. * Rybár T. * Strelka V.* Suchá H. * Tomič T. * Tremková L. * Vajda A. * Vučevski Z. * Žofčáková M.