Cena mestskej časti Košice - Západ kolektívu Materskej školy

 
Materská škola Ipeľská 10 je prvou materskou školou otvorenou na začiatku výstavby sídliska. V tomto roku zavŕši polstoročie svojej činnosti.  
 
20. mája 2014 bol kolektív materskej školy ocenený cenou mestskej časti Košice-Západ.

Cenu za kolektív materskej školy pri príležitosti 50. rokov jej verejno-prospešnej činnosti preberali pani Silvia Bošnovičová, pani Iveta Šoltýsová a pani Alžbeta Holková - Laktičová.