Jarná turistická vychádzka 26.3.2019


                                      
V utorok 26.3.2019 sa deti z 3., 4. a staršie deti z 2. triedy vybrali na jarnú turistickú vychádzku do lokality Račí potok. Ich úlohou bolo sledovať vplyv človeka na znečisťovanie prostredia a vodných tokov a navrhnúť možné riešenia zlepšenia.
Fotky z vychádzky TU