KONEČNÉ VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA PO 2.KOLE

 
 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.
Spolu po 1. a 2.kole sa za MŠ vyzberalo 11 504,50 kg papiera.
 
 
 
Vyhodnotenie podľa tried:
I.MIESTO: 1.trieda (lienky): 3 244,82 kg (43 stromov)
najlepší zberač triedy: Dominik Földeš (1 056,94 kg)     
     
II.MIESTO: 2.trieda (motýliky): 2 789,23 kg (37 stromov)
najlepší zberač triedy: Marek Čigaš (818,82 kg)
 
III.MIESTO: 3.trieda (mravčeky): 2 739,33 kg (36 stromov)
najlepší zberač triedy: Viktor Strelka (920,74 kg)
 
IV.MIESTO: 4.trieda (včielky): 2 731,12 kg (36 stromov)   
najlepší zberač triedy: Ellie Gučik (789,10 kg)
 
SPOLU SME ZACHRÁNILI 152 STROMOV !!!
Najlepším zberačom za MŠ je dominik Földeš (1.trieda) - 1 056,94 kg
 
V utorok 1.6.2021 cez obed, budú triedy odmenené sladkou odmenou.