Pozdrav ku Dňu matiek 9.5.2021

kamera
Ku Dňu matiek si deti so svojimi paniami učiteľkami pripravili krátky program.
Keďže 4.trieda bola v karanténe, vyskladali sme program z vystúpenia zvyšných troch.