Prázdniny v školskom roku 2021/2022

Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2021/2022
určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.
 
Prázdniny Termín prázdnin Prevádzka
Náhradná
materská škola
Jesenné 28.10.2021 (štvrtok) - 29.10.2021 (piatok) prevádzka -------------
Vianočné 23.12.2020 (štvrtok) - 7.1.2021 (piatok) zátvor MŠ Hronská 7
Polročné 4.2.2021 (piatok) prevádzka -------------
Jarné 21.2.2022 (pondelok) - 25.2.2022 (piatok) zátvor MŠ Zuzkin park 2
Veľkonočné 14.4.2022 (štvrtok) - 19.4.2022 (utorok) prevádzka -------------
Letné 1.7.2022 (piatok) - 29.7.2022 (piatok) prevádzka -------------
  1.8.2022 (pondelok) - 26.8.2022 (piatok) zátvor   MŠ Zuzkin park 2  
  29.8.2022 (pondelok) - 31.8.2022 (streda) prevádzka -------------