Prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin

Materská škola je počas týchto dní v prevádzke.

Podľa predbežného záujmu zákonných zástupcov, bude fungovať v obmedzenom režime.

Organizácia MŠ od 18.4.2019 - 23.4.2019:

štvrtok 18.4.2019 – veľkonočné prázdniny - MŠ v prevádzke v obmedzenom režime

piatok 19.4.2019 - deň pracovného pokoja - MŠ zatvorená

pondelok 22.4.2019 - deň pracovného pokoja - MŠ zatvorená

utorok 23.4.2019 - veľkonočné prázdniny - MŠ v prevádzke v obmedzenom režime