Prihlásenie

Priebežné výsledky zberu papiera po 1.kole

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.
Spolu po 1.kole sa za MŠ vyzberalo 6.045,84 kg papiera.
Vyhodnotenie podľa tried:
 
1.trieda (lienky): 2 014,48 kg (27 stromov)   
priebežne najlepší zberač triedy: Viktorko Strelka (529,1 kg)
 
2.trieda (motýliky): 884,8 kg (12 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Ellie Gučik (230,0 kg)     
     
3.trieda (mravčeky): 1 671,65 kg (22 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Sonička Strelková (505,0 kg)
 
4.trieda (včielky): 1 474,91kg (20 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Matejko Pribula (240,8 kg)
 
                    
SPOLU SME ZACHRÁNILI 80 STROMOV !!!
Ak máte doma zbytočný papier, využite príležitosť v apríli 2019,kedy bude 2.kolo zberu.