Výzva MŠVVaŠ SR Múdre hranie 2021

mudre hranie
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu v rozvojovom projekte „Múdre hranie“, do ktorej sa zapojila aj naša materská škola. Vo výzve sme uspeli a získali sme finančnú dotáciu vo výške 1000,- €, za ktoré sme nakúpili:
- detské knihy obsahujúce edukačné rozprávky s témami a situáciami blízkymi deťom,
- sadu rytmických hudobných nástrojov na rozvoj hudobnej expresie,
- experimentálne sady na realizáciu zaujímavých pokusov zameraných na fungovanie ľudského tela, zákonov prírody a magnetizmu,
- farebné doštičky na rozvoj farbocitu a tréning farebných kombinácií,
- manipulačné labyrinty na rozvoj jemnej motoriky.