Zápis detí na školský rok 2018/2019

Termín podávania žiadostí:
Streda     02.05.2018 v čase od 08.00 h do 14.00 h 
Štvrtok    03.05.2018 v čase od 14.00 h do 17.00 h
Piatok      04.05.2018 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: MŠ Ipeľská 10, Košice - riaditeľňa školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
* Deti narodené do 31.8.2016
* V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy
   pri prijímaní uprednostní:
   1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
   2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
   5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
   6.v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2018                       
      dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2018.
 
PrílohaVeľkosť
žiadosť o prijatie do MŠ 2018_2019.doc19.19 KB
žiadosť o prijatie do MŠ 2018_2019.pdf165.68 KB
Zápis do MŠ na šk.rok 2018_2019.pdf980.94 KB