Zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

Termíny podávania žiadostí:

Utorok    30.04.2019 v čase od 08.00 h do 14.00 h 

Štvrtok    02.05.2019 v čase od 14.00 h do 17.00 h

Piatok      03.05.2019 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: riaditeľňa materskej školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  • Deti narodené do 31.8.2017
  • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2019 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je v prílohe.

PrílohaVeľkosť
žiadosť o prijatie do MŠ 2019_2020.doc19.91 KB
žiadosť o prijatie do MŠ 2019_2020.pdf171.61 KB