ZBER PAPIERA 1.KOLO

recyklácia
KEDY: 1.kolo: 1.10.- 29.10.2019
           2.kolo: 1.4.-30.4.2020
KDE: V NAŠEJ MŠ
AKO: VZADU PRI BUDOVE BUDE PRISTAVENÝ KONTAJNER NA PAPIER. PANI UPRATOVAČKA, KTORÁ MÁ SLUŽBU PRI ŠATNIACH, VÁM PRÍDE KONTAJNER OTVORIŤ A TAM ZLOŽÍTE PAPIER. BUDE TAM PRIPRAVENÁ AJ VÁHA PRE PRÍPAD, ŽE NEBUDETE MAŤ PAPIER ZVÁŽENÝ. POTOM V TRIEDE NAHLÁSITE P. UČITEĽKE VÁHU BALÍKA, KTORÚ ONA ZAZNAČÍ NA „STROM“ NA DVERÁCH. PAPIER MÔŽETE NOSIŤ V PRIEBEHU CELÉHO DŇA POČAS PREVÁDZKY MŠ.
TRIEDA, KTORÁ NAZBIERA NAJVIAC PAPIERA PO 2.KOLE,
ZÍSKA NAJVÄČŠIU ODMENU.