Zber papiera - vyhodnotenie

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA PO 2.KOLE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera. Spolu sa od začiatku šk.roka vyzberalo neuveriteľných 15 307,66 kg papiera.

Celkovo sme zachránili 201 stromov!!!

 
 
 
I.MIESTO: 1.trieda (lienky) 4 889,96 kg (64 stromov)
1.kolo: 2 014,48 kg / 2.kolo: 2875,48 kg
najlepší zberač triedy: Richard Almužňák (1 381,54 kg)     
     
II.MIESTO: 3.trieda (mravčeky) 4 788,98 kg (63 stromov)
1.kolo: 1 671,65 kg / 2.kolo: 3 117,33 kg
najlepší zberač triedy: Jakub Almužňák (2 017,26 kg)
 
III.MIESTO: 4.trieda (včielky) 3 728,98 kg (49 stromov)
1.kolo: 1 474,91 kg / 2.kolo: 2 254,07 kg
najlepší zberač triedy: Matej Pribula (528,30 kg)
 
IV.MIESTO: 2.trieda (motýliky) 1 899,74 kg (25 stromov)   
1.kolo: 884,80 kg / 2.kolo: 1 014,94 kg  
najlepší zberač triedy: Tatiana Ševcová (391,24 kg)
 
Najlepším zberačom za MŠ je: 
Jakub Almužňák (3.trieda) – 2 017,26 kg
V stredu 24.4.2019 cez obed, boli triedy odmenené sladkou odmenou FOTKY