Kalendár aktivít MŠ

Školský rok 2018/2019

 • September
  • Výlet na Bankov (sobota)
  •  Príroda najväčšia telocvičňa - deň športu na šk. dvore
  • Výchovný koncert v MŠ
 • Október
  • Záchrancovia stromov - zber papiera 1. kolo
  • Deň výživy - ochutnávka jedál zdravej výživy  
  • Výstavka detských prác z jesenných plodov a prírodnín
 • November
  • Jesenná turistická vychádzka do okolia MŠ
  • Brigáda v školskej záhrade
  • Divadelné predstavenie v MŠ
 • December
  • Mikuláš v MŠ + fotenie s Mikulášom
  • Vianočné besiedky
  • Vianoce v záhrade
 • Január
  • Výroba kŕmidiel pre vtákov v školskej záhrade
  • Kvapka mrazom zakliata - pokusy so skupenstvami vody
  • Mobilné planetárium v MŠ 
 • Február
  • Prehliadka prác tried z odpadového materiálu na tému Doba ľadová
  • Anketa pre rodičov "Význam šetrenia vodou"
 • Marec
  • KARNEVAL v MŠ + fotenie v maskách
  • Triedny aktív pre rodičov detí idúcich do ZŠ
  • Jarná turistická vychádzka do okolia MŠ
  • Výchovný koncert v MŠ
 • Apríl
  • Záchrancovia stromov - zber papiera 2. kolo + vyhodnotenie
  • Návšteva 5-6 ročných detí v 1.triede ZŠ
  • Štafetový minimaratón
  • Predplavecký výcvik
 • Máj
  • Motýlie záhrady - pozorovanie vývinu motýľov
  • Deň matiek
  • Čarovný svet botanickej záhrady - návšteva Botanickej záhrady (sobota)
  • Horus - prehliadka dravých vtákov v MŠ
  • Ukážkové hodiny z AJ
  • Fotenie na záver šk. roka
 • Jún
  • MDD – deň plný hier
  • Poldenný výlet na Alpínku pre deti 3. a 4. triedy
  • Rozlúčka s prípravkármi
  • Deň otcov - prehliadka staviteľov lodiek
 • CELOROČNE:

  • súťaž s MILKAGRO - Recykluj a vyhraj: zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
  • súťaž s Kosit a.s. - Vrchnákománia: zber vrchnákov z plastových fliaš