Prihlásenie

Kalendár aktivít MŠ

Školský rok 2019/2020

 • September
  • Triedne aktívy
  • Cesty kvapky - deň športu na šk. dvore
  • Výlet na Bankov (sobota)
 • Október
  • Záchrancovia stromov - zber papiera 1. kolo
  • Hudobná rozprávka uja Ľuba v MŠ
   Jesenná turistická vychádzka do okolia MŠ - deti 3. a 4.triedy
  • Deň výživy na tému hruška/paradajka - ochutnávka jedál zdravej výživy  
  • Výstavka detských prác z jesenných plodov a prírodnín
 • November
  • Divadelné predstavenie v MŠ
  • Brigáda v školskej záhrade
 • December
  • Mikuláš v MŠ + fotenie s Mikulášom
  • Vianočné besiedky
  • Vianoce v záhrade - výroba kŕmidiel pre vtákov v školskej záhrade
 • Január
  • Kvapka v ľade zakliata - pokusy so skupenstvami vody
  • Mobilné planetárium v MŠ 
 • Február
  • Prehliadka prác tried z odpadového materiálu na tému Máša a medveď
  • KARNEVAL v MŠ + fotenie v maskách
 • Marec
  • Triedny aktív pre rodičov detí idúcich do ZŠ
  • Anketa pre rodičov "Význam šetrenia vodou"
  • Jarná turistická vychádzka do okolia MŠ - deti 2.,3. a 4.triedy
  • Hudobná rozprávka uja Ľuba v MŠ
  • Výstava prác detí na t=mu Voda - jej význam a dôležitosť 
 • Apríl
  • Záchrancovia stromov - zber papiera 2. kolo + vyhodnotenie šetrenia
  • Predplavecký výcvik
  • Návšteva 5-6 ročných detí v 1.triede ZŠ
  • Štafetový minimaratón
 • Máj
  • Motýlie záhrady - pozorovanie vývinu motýľov
  • Akadémie ku Dňu matiek
  • Čarovný svet botanickej záhrady - návšteva Botanickej záhrady (sobota)
  • Horus - prehliadka dravých vtákov v MŠ
  • Ukážkové hodiny z AJ
  • Fotenie na záver školského roka
 • Jún
  • MDD – deň plný hier
  • Poldenný výlet na Alpínku pre deti 2.,3. a 4. triedy
  • Rozlúčka s prípravkármi
  • Deň otcov - prehliadka staviteľov áut
 • CELOROČNE:

  • súťaž s MILKAGRO - Recykluj a vyhraj: zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
  • Zber vrchnákov z plastových fliaš