Oznamy

Darujte nám 2% z Vašich daní :)

Pomôžte nám  skvalitniť prostredie školy a v nej prebiehajúci výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z Vašich daní. Využite možnosť rozhodnúť o tom, komu tieto 2% darujete.
Tlačivá k poukázaniu 2% dane sú v prílohe.

Hudobná rozprávka V MŠ

 Vo štvrtok 28.3.2019 budeme mať

 v materskej škole v dopoludňajších

 hodinách hudobnú rozprávku

 uja Ľuba

       "Ako Kubko šťastie hľadal"

Jarná turistická vychádzka

PRE DETI:  3.triedy (mravčeky )
                    4. triedy (včielky)
                    staršie deti 2.triedy (motýliky)
 
KEDY: 26.03.2019 (utorok) doobeda 
 
- prosíme rodičov, aby deťom pripravili vhodnú obuv, zbalili do ruksaku pršiplášť a drobné občerstvenie (pitie, ovocie, keksík,...)

Zápis do materskej školy na školský rok 2019/2020

Termíny podávania žiadostí:

Utorok    30.04.2019 v čase od 08.00 h do 14.00 h 

Štvrtok    02.05.2019 v čase od 14.00 h do 17.00 h

Piatok      03.05.2019 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: riaditeľňa materskej školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  • Deti narodené do 31.8.2017
  • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
  1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
  5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
  6. v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2019 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2019.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je v prílohe.

Medzinárodný certifikát Zelenej školy obhájený

Medzinárodný certifikát Zelenej školy obhájený
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do medzinárodného programu Zelená škola zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. V júni 2018 prebehlo záverečné hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Odpad. Na základe tohto hodnotenia sme obhájili a v októbri 2018 získali medzinárodný certifikát "Zelená škola" a vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2018 - august 2020.

Priebežné výsledky zberu papiera po 1.kole

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.
Spolu po 1.kole sa za MŠ vyzberalo 6.045,84 kg papiera.
Vyhodnotenie podľa tried:
 
1.trieda (lienky): 2 014,48 kg (27 stromov)   
priebežne najlepší zberač triedy: Viktorko Strelka (529,1 kg)
 
2.trieda (motýliky): 884,8 kg (12 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Ellie Gučik (230,0 kg)     
     
3.trieda (mravčeky): 1 671,65 kg (22 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Sonička Strelková (505,0 kg)
 
4.trieda (včielky): 1 474,91kg (20 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Matejko Pribula (240,8 kg)
 
                    
SPOLU SME ZACHRÁNILI 80 STROMOV !!!
Ak máte doma zbytočný papier, využite príležitosť v apríli 2019,kedy bude 2.kolo zberu.

Prázdniny v školskom roku 2018/2019

prázdniny 2018_2019.jpeg
Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2018/2019 určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.

Projekt "Modernizácia sociálnych zariadení"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia sociálnych zariadení, nové kryty na radiátory a skrinky na uteráky detí“

Projekt je zameraný na renováciu sociálneho zariadenia v 1.triede - lienky, na zakúpenie nových krytov na radiátory a skrinky na uteráky detí.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu“

Projekt je zameraný na zakúpenie notebooku, tlačiarne a fotoaparátu do 1.triedy - lienky.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Projekt je zameraný na zakúpenie interaktívnej dotykovej LCD TV do 2.triedy - motýliky.

Projekt je v roku 2017 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

 

 

 

 

V materskej škole realizujeme projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

Projekt je zameraný na zakúpenie posuvného zakrytia a zatienenia pieskoviska

v školskej záhrade.

Projekt je dotačne podporený z Fondu zdravia mesta Košice.

medzinárodný certifikát Zelená škola

medzinárodný certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.

Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus -  to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.

Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria.
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.