Oznamy

Prípravkári navštívia centrum environmentálnej výchovy v Kokšov Bakši

 

 

KEDY: 20.3.2018 (utorok) doobeda

Centrum environmentálne výchovy sa nachádza v objekte spaľovne v Kokšov Bakši. Deti tak absolvujú zážitkovú exkurziu po prevádzke košickej spaľovne s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

Konzultácie pre rodičov k výsledkom depistáže školskej spôsobilosti 5-6 ročných detí

Informácie o výsledku depistážneho vyšetrenia získate v rámci konzultácií pre rodičov od pani psychologičky v utorok 20.3.2018 od 15:00 - 17:00 hod. ​priamo v MŠ.

Prázdniny v školskom roku 2017/2018

Prázdniny 2017_2018.jpeg
Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2017/2018, určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.

hudobná rozprávka uja Ľuba

 

V stredu 21.3.2018 doobeda nás navštívi ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou Pampúšik

Zápis detí na školský rok 2018/2019

Termín podávania žiadostí:
Streda     02.05.2018 v čase od 08.00 h do 14.00 h 
Štvrtok    03.05.2018 v čase od 14.00 h do 17.00 h
Piatok      04.05.2018 v čase od 10.00 h do 12.00 h

Miesto konania zápisu: MŠ Ipeľská 10, Košice - riaditeľňa školy

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
* Deti narodené do 31.8.2016
* V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy
   pri prijímaní uprednostní:
   1. deti ktoré dovŕšili 5 rok veku,
   2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
   4. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku,
   5. súrodencov detí navštevujúcich materskú školu,
   6.v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2018                       
      dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2018.
 

Darujte nám 2% z Vašich daní

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z Vašich daní. 
Všetky potrebné tlačivá nájdete v prílohe.
Pokiaľ ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ, stačí ak si od svojej mzdovej účtovníčky vyžiadate Potvrdenie o zaplatení dane a vypíšete podľa neho Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Ak ich vypísané donesiete do materskej školy, my už všetko ostatné vybavíme na daňovom úrade.
Pokiaľ si daňové priznanie robíte sami, je vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

Projekt Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu“

Projekt je zameraný na zakúpenie notebooku, tlačiarne a fotoaparátu do 1.triedy - lienky.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Priebežné výsledky zberu papiera po 1.kole

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do  zberu papiera.

Spolu po 1.kole sa za MŠ vyzberalo 4.622,06 kg papiera.

 

Vyhodnotenie podľa tried:

1.trieda (lienky): 820,90 kg (11 stromov)   
priebežne najlepší zberač triedy: Tánička Ševcová (102,00 kg)
 
2.trieda (motýliky): 1 192,38 kg (16 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Sonička Strelková (343,50 kg) 
   
3.trieda (mravčeky): 1 123,52 kg (15 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Matejko Pribula (170,00 kg)
 
4.trieda (včielky): 1 485,26 kg (20 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Veronika Rudňanská (343,06 kg)
 
SPOLU SME ZACHRÁNILI 61 STROMOV !!!
Ak máte doma zbytočný papier, využite príležitosť ešte v apríli 2017,
kedy bude 2.kolo zberu.

Projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Projekt je zameraný na zakúpenie interaktívnej dotykovej LCD TV do 2.triedy - motýliky.

Projekt je v roku 2017 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

 

 

 

 

V materskej škole realizujeme projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

Projekt je zameraný na zakúpenie posuvného zakrytia a zatienenia pieskoviska

v školskej záhrade.

Projekt je dotačne podporený z Fondu zdravia mesta Košice.

medzinárodný certifikát Zelená škola

medzinárodný certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.

Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus -  to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.

Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria.
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.