Oznamy

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva, je v  školskom roku 2018/2019 prevádzka materskej školy počas letných prázdnin nasledovne:

zatvorená: od 1.7.2019 (pondelok) do 26.7.2019 (piatok)

Náhradná MŠ: ZUZKIN PARK 2
na náhradnú MŠ deti potrebujú: uterák, prezuvky, pyžamo, kompletná posteľná bielizeň (oblečený paplón a vankúš); splnomocnenie na vyberanie dieťaťa

v prevádzke: od 29.7.2019 (pondelok) do 30.8.2019 (piatok)

- potrebu materskej školy počas letných prázdnin je potrebné záväzne nahlásiť v triede najneskôr do 14.6.2019

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 začína V PONDELOK 2.9.2019.

Zber papiera - vyhodnotenie

 

KONEČNÉ VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA PO 2.KOLE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera. Spolu sa od začiatku šk.roka vyzberalo neuveriteľných 15 307,66 kg papiera.

Celkovo sme zachránili 201 stromov!!!

 
 
 
I.MIESTO: 1.trieda (lienky) 4 889,96 kg (64 stromov)
1.kolo: 2 014,48 kg / 2.kolo: 2875,48 kg
najlepší zberač triedy: Richard Almužňák (1 381,54 kg)     
     
II.MIESTO: 3.trieda (mravčeky) 4 788,98 kg (63 stromov)
1.kolo: 1 671,65 kg / 2.kolo: 3 117,33 kg
najlepší zberač triedy: Jakub Almužňák (2 017,26 kg)
 
III.MIESTO: 4.trieda (včielky) 3 728,98 kg (49 stromov)
1.kolo: 1 474,91 kg / 2.kolo: 2 254,07 kg
najlepší zberač triedy: Matej Pribula (528,30 kg)
 
IV.MIESTO: 2.trieda (motýliky) 1 899,74 kg (25 stromov)   
1.kolo: 884,80 kg / 2.kolo: 1 014,94 kg  
najlepší zberač triedy: Tatiana Ševcová (391,24 kg)
 
Najlepším zberačom za MŠ je: 
Jakub Almužňák (3.trieda) – 2 017,26 kg
V stredu 24.4.2019 cez obed, boli triedy odmenené sladkou odmenou FOTKY

Medzinárodný certifikát Zelenej školy obhájený

Medzinárodný certifikát Zelenej školy obhájený
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do medzinárodného programu Zelená škola zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. V júni 2018 prebehlo záverečné hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Odpad. Na základe tohto hodnotenia sme obhájili a v októbri 2018 získali medzinárodný certifikát "Zelená škola" a vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2018 - august 2020.

Prázdniny v školskom roku 2018/2019

prázdniny 2018_2019.jpeg
Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2018/2019 určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.

Projekt "Modernizácia sociálnych zariadení"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia sociálnych zariadení, nové kryty na radiátory a skrinky na uteráky detí“

Projekt je zameraný na renováciu sociálneho zariadenia v 1.triede - lienky, na zakúpenie nových krytov na radiátory a skrinky na uteráky detí.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu“

Projekt je zameraný na zakúpenie notebooku, tlačiarne a fotoaparátu do 1.triedy - lienky.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Projekt je zameraný na zakúpenie interaktívnej dotykovej LCD TV do 2.triedy - motýliky.

Projekt je v roku 2017 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

 

 

 

 

V materskej škole realizujeme projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

Projekt je zameraný na zakúpenie posuvného zakrytia a zatienenia pieskoviska

v školskej záhrade.

Projekt je dotačne podporený z Fondu zdravia mesta Košice.

medzinárodný certifikát Zelená škola

medzinárodný certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.

Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus -  to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.

Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria.
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.