Prihlásenie

Oznamy

Vianočné prázdniny

V zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2017/2018 sú
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
OD 23.12.2017 (sobota) DO 05.01.2018 (piatok)
V zmysle harmonogramu Magistrátu mesta Košice – oddelenia školstva,
bude počas prázdnin naša materská škola
ZATVORENÁ.
 
Náhradná MŠ počas zátvoru je MŠ HRONSKÁ 7.
Potrebu náhradnej MŠ je potrebné nahlásiť v triede najneskôr do 15.12.2017
 
RIADNA PREVÁDZKA MŠ ZAČÍNA V PONDELOK 8.1.2018.

Priebežné výsledky zberu papiera po 1.kole

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do  zberu papiera.

Spolu po 1.kole sa za MŠ vyzberalo 4.622,06 kg papiera.

 

Vyhodnotenie podľa tried:

1.trieda (lienky): 820,90 kg (11 stromov)   
priebežne najlepší zberač triedy: Tánička Ševcová (102,00 kg)
 
2.trieda (motýliky): 1 192,38 kg (16 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Sonička Strelková (343,50 kg) 
   
3.trieda (mravčeky): 1 123,52 kg (15 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Matejko Pribula (170,00 kg)
 
4.trieda (včielky): 1 485,26 kg (20 stromov)
priebežne najlepší zberač triedy: Veronika Rudňanská (343,06 kg)
 
SPOLU SME ZACHRÁNILI 61 STROMOV !!!
Ak máte doma zbytočný papier, využite príležitosť ešte v apríli 2017,
kedy bude 2.kolo zberu.

Prázdniny v školskom roku 2017/2018

Prázdniny 2017_2018.jpeg
Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2017/2018, určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.

Projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Projekt je zameraný na zakúpenie interaktívnej dotykovej LCD TV do 2.triedy - motýliky.

Projekt je dotačne podporený z rozpočtu MČ Košice - Západ.

Projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

 

 

 

 

V materskej škole realizujeme projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

Projekt je zameraný na zakúpenie posuvného zakrytia a zatienenia pieskoviska

v školskej záhrade.

Projekt je dotačne podporený z Fondu zdravia mesta Košice.

medzinárodný certifikát Zelená škola

medzinárodný certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.

Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus -  to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.

Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria.
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.