Oznamy

Prázdniny v školskom roku 2017/2018

Prázdniny 2017_2018.jpeg
Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2017/2018, určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.

Výlet pre deti 3. a 4.triedy

Výlet pre deti 3. a 4.triedy

Ukážkové hodiny z anglického jazyka

V utorok 29.5.2018 pozývame všetkých rodičov detí navštevujúcich krúžok
anglického jazyka na UKÁŽKOVÉ  HODINY ktoré sa uskutočnia nasledovne:
15.30 h v 3. triede (mravčeky)
16.10 h v 4 triede (včielky)

Koncoročné fotenie na školskom dvore

fotograf2.gif

stredu 30.5.2018 pri príležitosti blížiaceho sa konca školského roka

sa budú deti FOTOGRAFOVAŤ na školskom dvore.

Záujem o fotky nahláste p. učiteľkám v triede.

MDD na školskom dvore

MDD na školskom dvore

Konečné výsledky zberu papiera po 2.kole

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do  zberu papiera.

Spolu sa po 1. a 2. kole vyzberalo úžasných 13.300,25 kg papiera.

 

Vyhodnotenie podľa tried:

I.MIESTO: 4.trieda (včielky) 4 488,81 kg (59 stromov)
1.kolo: 1 485,26 kg / 2.kolo: 3003,55 kg
najlepší zberač triedy: Tayana Serbinová (1 060,70 kg)     
     
II.MIESTO: 2.trieda (motýliky) 3 379,40 kg (45 stromov)
1.kolo: 1 192,38 kg / 2.kolo: 2 187,02 kg
najlepší zberač triedy: Soňa Strelková (1 252,20 kg)
 
III.MIESTO: 1.trieda (lienky) 3 211,04 kg (42 stromov)
1.kolo: 820,90 kg / 2.kolo: 2 390,14 kg
najlepší zberač triedy: Ellie Gučik (252,00 kg)
 
IV.MIESTO: 3.trieda (mravčeky) 2 221,00 kg (29 stromov)   
1.kolo: 1 123,52 kg / 2.kolo: 1 097,48 kg  
najlepší zberač triedy: Matej Pribula (363,00 kg)
 
CELKOVO SME ZACHRÁNILI 175 STROMOV !!!
Najlepším zberačom za MŠ je: 
Soňa Strelková (2.trieda) – 1 252,20 kg
V utorok 24.4.2018 cez obed, boli triedy odmenené sladkou odmenou FOTKY.

Projekt Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu“

Projekt je zameraný na zakúpenie notebooku, tlačiarne a fotoaparátu do 1.triedy - lienky.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Projekt je zameraný na zakúpenie interaktívnej dotykovej LCD TV do 2.triedy - motýliky.

Projekt je v roku 2017 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

 

 

 

 

V materskej škole realizujeme projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

Projekt je zameraný na zakúpenie posuvného zakrytia a zatienenia pieskoviska

v školskej záhrade.

Projekt je dotačne podporený z Fondu zdravia mesta Košice.

medzinárodný certifikát Zelená škola

medzinárodný certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.

Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus -  to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.

Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria.
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.