Prihlásenie

Oznamy

Astro Show - mobilné planetárium v MŠ

Astro Show - mobilné planetárium v MŠ

ZBER PAPIERA 1.KOLO - priebežné výsledky po jeho skončení

recyklácia
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.

                             Spolu po 1.kole sa za MŠ vyzberalo 6 690,30 kg papiera.

1.trieda (lienky):     1 797,75 kg (24 stromov) 

2.trieda (motýliky): 1 753,21 kg (23 stromov)     

3.trieda (mravčeky):   927,33 kg (12 stromov) 

4.trieda (včielky):    2 212,01 kg (29 stromov) 

                                       SPOLU SME ZACHRÁNILI 88 STROMOV !!!

Ak máte doma zbytočný papier, využite príležitosť v apríli 2020,kedy bude 2.kolo zberu.

Prázdniny v školskom roku 2019/2020

prazdniny 2019_2020
Prevádzka materskej školy počas prázdnin v školskom roku 2019/2020
určená harmonogramom zriaďovateľa školy - Mestom Košice.
 
Prázdniny Termín prázdnin
Začiatok riadnej prevádzky
Jesenné 30.10. (streda)-31.10.2019 (štvrtok) 4.11.2019 (pondelok)
Vianočné 23.12.2019 (pondelok) - 7.1.2020 (utorok) 8.1.2020 (streda)
Polročné 3.2.2020 (pondelok) 4.2.2020 (utorok)
Jarné 2.3. (pondelok)-6.3.2020 (piatok) 9.3.2020 (pondelok)
Veľkonočné 9.4. (štvrtok)-14.4.2020 (utorok) 15.4.2020 (streda)
Letné 1.7. (streda)-31.8.2020 (pondelok) 2.9.2020 (streda)

 

Projekt "Zatienenie a zakrytie pieskoviska v školskej záhrade"

banner-dotacie

Naše podujatie "Zatienenie a zakrytie pieskoviska v školskej záhrade" podporuje najväčšia košická mestská časť@Košice Západ Terasa

Medzinárodný certifikát Zelenej školy obhájený

Medzinárodný certifikát Zelenej školy obhájený
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do medzinárodného programu Zelená škola zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. V júni 2018 prebehlo záverečné hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Odpad. Na základe tohto hodnotenia sme obhájili a v októbri 2018 získali medzinárodný certifikát "Zelená škola" a vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2018 - august 2020.

Projekt "Modernizácia sociálnych zariadení"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia sociálnych zariadení, nové kryty na radiátory a skrinky na uteráky detí“

Projekt je zameraný na renováciu sociálneho zariadenia v 1.triede - lienky, na zakúpenie nových krytov na radiátory a skrinky na uteráky detí.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt „Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu“

Projekt je zameraný na zakúpenie notebooku, tlačiarne a fotoaparátu do 1.triedy - lienky.

Projekt je v roku 2018 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Logo MC Kosice-Zapad.jpg

V materskej škole realizujeme projekt "Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu interaktívnou technológiou"

Projekt je zameraný na zakúpenie interaktívnej dotykovej LCD TV do 2.triedy - motýliky.

Projekt je v roku 2017 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.

Projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

 

 

 

 

V materskej škole realizujeme projekt "Čisto a hravo v školskej záhrade"

Projekt je zameraný na zakúpenie posuvného zakrytia a zatienenia pieskoviska

v školskej záhrade.

Projekt je dotačne podporený z Fondu zdravia mesta Košice.

medzinárodný certifikát Zelená škola

medzinárodný certifikát Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.

Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus -  to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.

Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria.
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.