O nás

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY JE OD 6.00 - 17.00 h. 

ORGANIZÁCIA TRIED, VEKOVÉ ZLOŽENIE, PREVÁDZKA TRIED A TRIEDNE UČITEĽKY :

1. poschodie:  

I.trieda (lienky):         6.00 - 16.10 h   triedna učiteľka: Šoltýsová Iveta
3-4+2 ročné deti                                              učiteľka: Mgr. Genčúrová Silvia
                                                                                   Mgr. Bošnovičová Silvia
 
II. trieda (motýliky):  7.00 - 17.00 h   triedna učiteľka: Rudyová Zuzana
3-5 ročné deti                                                  učiteľka: Dašeková Zuzana

2. poschodie:

III. trieda (mravce):   7.00 - 16.00 h   triedna učiteľka: Salová Zuzana 
4-5 ročné deti                                                  učiteľka: Ševelová Eva
 
IV. trieda (včielky):     7.00 - 16.00 h   triedna učiteľka: Kvitkovská Lucia
5-6 ročné deti                                                   učiteľka: Holodová Valéria/Stopková Miloslava

Dokumenty charakterizujúce  materskú školu, jej zameranie a činnosť:

PrílohaVeľkosť
Školský vzdelávací program MŠ Ipeľská 10, Košice.pdf1.04 MB
Dodatok č.1 k Školskému vzdelávaciemu programu MŠ Ipeľská 10, Košice.pdf251.2 KB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šk. rok 2017_2018.pdf289.93 KB
Školský poriadok Materská škola Ipeľská 10, Košice – od 1.9.2018.pdf552.99 KB
Informačná povinnosť čl 13 GDPR - Zásady ochrany osobných údajov.pdf366.01 KB