Hmyzí hotel - ako sme ho dotvárali a sadili okolo neho kvietky

Hmyzí hotel - ako sme ho dotvárali a sadili okolo neho kvietky
V rámci projektu Zelená škola sme si ako ďalšiu z úloh stanovili osadiť na školskom dvorehmyzí hotel. Samotnej stavbe predchádzali rozhovory s deťmi o použitom materiály, spôsobe stavby, starostlivosti o neho. Okolo hmyzieho hotela sme s deťmi vysadili nektaroidné rastliny, aby mal hmyz kde hľadať potravu a keďže tam plánujeme aj kvetinovú lúku, osadili pani učiteľky s deťmi tabuľku o nechodení po trávnatej ploche. Úlohy sa zhostili motýliky so svojimi paniami učiteľkami. Myslíme si, že sa nám vydarilo. Čo vy na to? Fotky TU