Horus - sokoliarske vystúpenie v MŠ 26.5.2017

Horus - sokoliarske vystúpenie v MŠ 26.5.2017

V piatok 26.5.2017 nás navštívil sokoliar so spoločnosti Horus, aby nám ukázal krásu dravcov. Šesť úžasných vtákov nám predviedlo svoj let ponad hlavy detí, pristávanie na rukavici sokoliara, chytanie potravy počas letu. Predviedli sa nám plamienky, myšiaky, výr. Fotky tu