Prihlásenie

Hrabanie lístia v školskej záhrade

Hrabanie lístia v školskej záhrade
Ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí boli ochotní a prišli nám pomôcť s lístím.
Aj vďaka ním sme stihli vyhrabať a naložiť lístie v priebehu dopoludnia :) 
Vďaka patrí:
pánovi Pikorovi
pani Chovancovej
pánovi Eötvösovi
pani Juhanovej
pánovi Rybárovi
pani Hricovej