Jarná vychádzka do prírody, alebo: Ako sme hľadali vŕbu

Jarná vychádzka do prírody, alebo: Ako sme hľadali vŕbu

V stredu 17.3.2021 sa deti z 2.,3.,4. triedy vybrali na jarnú vychádzku do prírody, kde ich hlavným cieľom bolo vyhľadať vŕby v okolí, aby mali možnosť pozorovať stromy, z ktorých konáre sú použité na stavbu vŕbového úkrytu. Včímali si, kde sa vyskytujú vŕby, aký má tvar strom, aké konáre a pod. Fotky z vychádzky TU