Kvíz environmentálnej výchovy 20.5.2014

Kvíz environmentálnej výchovy 20.5.2014
V utorok 20.5.2014 sme na dvore zorganizovali pre deti kvíz environmentálnej výchovy, kde sme deti preverili, čo sa za rok naučili. Kvíz sa niesol v duchu "Chlpáčikovi priatelia" a úlohou detí bolo správne odpovedať na otázky, za odmenu na každom stanovišti získali farebnú kosť pre Chlpáčika. Všetkým triedam sa výborne darilo a tak získali všetky štyri potrebné kostičky.