MDD 2014

MDD 2014
V piatok 30.5.2014 sme oslávili na školskom dvore sviatok všetkých detí MDD.