MDD - žltý deň 3.6.2021

MDD - žltý deň 3.6.2021
Štvrtok bola žltý, tak sa nám to v celej škôlke žltelo. Na dvore mali deti nachystané žlté prekážkové dráhy, ktoré mali podľa žltých stôp prekonávať. Potom mali za úlohu dvojice preniesť medzi sebou žltý balón po vyznačenej dráhe. Za úspešné splnenie úlohy dostali deti na svoju veľkú medailu žltú pečiatku včielky. Po splnení úlohy nasledovali voľné hry na školskom dvore.
Náš žltý jedálniček:
desiata: chlieb s maslom a žltou paprikou
obed: polievka z tekvice hokkaidó 
         hovädzí guľáš s ražou s kukuricou
         banán
olovrant: vianočka s medovou nátierkou
Fotky zo žltého dňa TU