Medzinárodný certifikát Zelenej školy znova obhájený

Medzinárodný certifikát Zelenej školy znova obhájený
Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do medzinárodného programu Zelená škola zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. 
V júni 2018 prebehlo záverečné hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Odpad. Na základe tohto hodnotenia sme obhájili a v októbri 2018 získali medzinárodný certifikát "Zelená škola" a vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2018 - august 2020.
Hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Voda prebehlo v júli 2020. Na základe tohto hodnotenia sme znova obhájili a v auguste 2020 získali medzinárodný certifikát "Zelená škola" a vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2020 - august 2022.