Mikuláš v MŠ 17.12.2020

Mikuláš v MŠ 17.12.2020
Vo štvrtok 17.12.2020 navštívil našu materskú školu Mikuláš. Najprv ale prišiel ujo Ľubo a ujo Ľubo junior a zahrali deťom v jednotlivých triedach hudobnú rozprávku Peťo a Mikuláš. Potom už deti netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. A veru sa aj dočkali - každú triedu navštívil zvlášť, zistil, že v škôlke máme len samé dobré a poslušné deti a za to im rozdal balíčky. Zopár fotiek TU