Návšteva Centra environmentálnej výchovy a spaľovne odpadov

Návšteva Centra environmentálnej výchovy a spaľovne odpadov
V utorok 20.3.2018 navštívili prípravkári Centrum environmentálnej výchovy a areály spaľovne odpadov v Kokšov-Bakši. V centre sa zahrali množstvo zaujímavých aktivít zameraných na separovanie odpadov a potom sa vybrali na prehliadku areálu spaľovne. Fotky tu