Prihlásenie

Návšteva primátora a viceprimátora v MŠ

Návšteva primátora a viceprimátora v MŠ
V utorok 29.4.2014 nás poctili svojou návštevou primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, viceprimátor mesta Košice Ing. Ján Jakubov a vedúca referátu školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice PaedDr. Mária Kavečanská. Pán primátor nám odovzdal certifikát  o pridelených finančných prostriedkoch vo výške 14 000 EUR, ktoré boli poskytnuté na základe Uznesenia vlády SR Mestu Košice. Uvedené finančné prostriedky boli použité na výmenu okien a výrobu a osadenie mreží na okná.
Fotky zo vzácnej návštevy si môžete pozrieť tu