Prehliadka zimnej tvorivosti - Doba ľadová z odpadového materiálu

Prehliadka zimnej tvorivosti - Doba ľadová z odpadového materiálu
V januári sme sa popasovali spoločne s témou Doba ľadová - všetky triedy vytvárali z odpadového materiálu rôzne predmety, ktoré sme potom spojili do jedného celku. Fotky TU