Zber papiera 2019 - vyhodnotenie 24.4.2019

Zber papiera 2019 - vyhodnotenie 24.4.2019
V stredu 24.4.2019 boli deti odmenené za usilovnosť pri zbere papiera za celý školský rok. Celkovo sa za zber vyzberalo úctihodných a rekordných 15 307,66 kg papiera. A víťazom sa stala po prvýkrát v histórii zberu papiera 1.trieda - trieda lienok.
Torty boli výborné, o čom svedčilo aj to, že mnohí dupľovali :)  Fotky tu