Zbierame batérie so Šmudlom 18.5.2021 včielky a mravčeky

Zbierame batérie so Šmudlom 18.5.2021 včielky a mravčeky

V utorok 18.5.2021 mali deti z triedy včielok a mravčekov v spolupráci s fitmou DAPHNE a SEWA eko-výchovný program "Zbierame použité batérie so Šmudlom". Deti sa v rámci programu dozvedeli, ako správne triediť odpad, so zreteľom na použité batérie a boli vedené k správnym návykom pri nakladaní s komunálnymi odpadmi z domácnosti. Zopár fotiek TU