Prihlásenie

Rada školy

Zloženie Rady školy pri MŠ Ipeľská 10, Košice:
Predseda:  Mgr. Silvia Genčúrová (zástupca pedagogických zamestnancov)

Podpredseda: Mgr. Martina Bratková (zástupca rodičov)

Tajomník: Dagmar Potančoková (zástupca nepedagogických zamestnancov)

Členovia: MUDr. Roland Buhaj (zástupca rodičov)

               Ing. Ján Jakubov (zástupca zriaďovateľa) 

               RNDr. Slavomír Bucher, PhD. (zástupca zriaďovateľa) 

               Ing. Stanislav Kočiš (zástupca zriaďovateľa) 

PrílohaVeľkosť
Štatút Rady školy pri MŠ Ipeľská 10, Košice.pdf291.74 KB