Prihlásenie

Súčasnosť

 
Zamestnanci materskej školy  v školskom roku 2017/2018:
Riaditeľka školy: Mgr. Silvia Bošnovičová
Zástupkyňa riaditeľky: Iveta Šoltýsová 
Učiteľky:

 • Zuzana Dašeková
 • Mgr. Silvia Genčúrová
 • Valéria Holodová/Magdaléna Palfiová
 • Lucia Kvitkovská
 • Zuzana Rudyová
 • Zuzana Salová
 • Eva Ševelová

Hospodárka školy: Dagmar Potančoková
Upratovačky:

 • Terézia Bučková
 • Tatiana Hrižová/Matilda Nagyová-Veisová
 • Renáta Nováková

Vedúca školskej jedálne: Ľudmila Majcherová
Kuchárky:

 • hlavná: Viera Kohláčová
 • pomocné:
  • Mária Pravecová
  • Ľubov Hudáková/Monika Sabolová

V školskom roku 2017/2018 sú v prevádzke 4 triedy MŠ s počtom 92 detí, z toho:

 • I. trieda  - 22 detí
 • II. trieda - 22 detí
 • III. trieda - 24 detí
 • IV. trieda - 24 detí