Prihlásenie

Súčasnosť

 
Zamestnanci materskej školy v školskom roku 2019/2020:
Riaditeľka školy: Mgr. Silvia Bošnovičová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Silvia Genčúrová
Učiteľky:

 • Zuzana Dašeková
 • Lucia Kvitkovská
 • Zuzana Rudyová
 • Zuzana Salová
 • Miloslava Stopková
 • Eva Ševelová
 • Iveta Šoltýsová

Hospodárka školy: Dagmar Potančoková
Upratovačky:

 • Terézia Bučková
 • Tatiana Hrižová
 • Renáta Nováková

Vedúca školskej jedálne: Lívia Belyová
Kuchárky:

 • hlavná: Viera Kohláčová
 • pomocné:
  • Mária Pravecová
  • Ľubov Hudáková

V školskom roku 2019/2020 sú v prevádzke 4 triedy MŠ s počtom 92 detí, z toho:

 • I. trieda  - 21 detí
 • II. trieda - 22 detí
 • III. trieda - 23 detí
 • IV. trieda - 26 detí