Prihlásenie

Zelená škola

 
Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete,
do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.
Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus - to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého
a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova
umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.
Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne
zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny
v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria. 

Viac o programe Zelenej školy

 

Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. V júni 2018 prebehlo záverečné hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Odpad. Na základe tohto hodnotenia sme obhájili medzinárodný certifikát "Zelená škola" aj vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2018 - august 2020.

 
Kolégium Zelenej školy:
koordinátor:
Zuzana Rudyová – triedna učiteľka
spolupracovníčka koordinátorky:
Mgr. Silvia Bošnovičová – riaditeľka školy
členovia:
Iveta Šoltýsová – triedna učiteľka
Mgr. Silvia Genčúrová – učiteľka, rodič
Jana Blahová – rodič
Zuzana Dašeková – učiteľka
Zuzana Kottlerová – rodič
Zuzana Salová – triedna učiteľka
Eva Ševelová – učiteľka, starý rodič
Mgr. Dáša Juhanová – rodič
Lucia Kvitkovská – triedna učiteľka
Miloslava Stopková – učiteľka
Alica Rozeková - rodič
Dagmar Potančoková – hospodárka školy
 
 
V školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 sme sa zamerali na ďalšiu z tém Zelenej školy - VODA.  V septembri 2018 sme spracovali sme k téme audit a na jeho základe vypracujeme environmentálny akčný plán. 
 

 

PrílohaVeľkosť
Environmentálny audit školy - voda (9.2018).pdf411.44 KB
ODPAD_Čo sa nám podarilo.pdf338.94 KB
Environmentálny audit školy - odpad _1.2017.pdf37.83 KB
Environmentálny akčný plán 2016_2018 - ODPAD.pdf405.76 KB
ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY Čo sa nám podarilo.pdf70.76 KB
Environmentálny audit školy _1.2015.pdf44.45 KB
Environmentálny akčný plán 2014_2016 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.pdf94.56 KB