Zelená škola

 
Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete,
do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.
Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus - to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého
a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova
umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.
Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne
zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny
v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria. 

Viac o programe Zelenej školy

 

Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do programu zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne v certifikačnom období 2014-2016 splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018.

 
Kolégium Zelenej školy:
koordinátor:
Zuzana Rudyová – triedna učiteľka
spolupracovníčka koordinátorky:
Mgr. Silvia Bošnovičová – riaditeľka školy
členovia:
Zuzana Dašeková – učiteľka
Zuzana Kottlerová – rodič
Zuzana Salová – triedna učiteľka
Eva Ševelová – učiteľka, starý rodič
Mgr. Dáša Juhanová – rodič
Lucia Kvitkovská – triedna učiteľka
Valéria Holodová – učiteľka, starý rodič
Alica Rozeková - rodič
Mgr. Silvia Genčúrová – triedna učiteľka, rodič
Iveta Šoltýsová – učiteľka
Alexandra Zemková – rodič
Dagmar Potančoková – hospodárka školy
 
 
V školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 sme sa zamerali na ďalšiu z tém Zelenej školy - ODPAD.  Vypracovali sme k téme audit a na jeho základe spracovali environmentálny akčný plán.
 
Čo sa nám už podarilo od septembra 2016 uskutočniť:
Cieľ 1:
Aktivita 1: Ako separovať    FOTO
Termín: september – október 2017
Splnené: 5.10.2017
- počet vytvorených informačných panelov: 4
- počet vytvorených letákov: 100
 
Aktivita 2: Batérie sa dajú dobíjať
Termín: september 2016
Splnené: 12.9.2016
- zakúpené 4 nabíjačky a 20 nabíjateľných batérií
- počet zapojených tried: 4
 
Aktivita 3: Triedime odpad 1
Termín: september-október 2016
Splnené: 16.10.2016
- počet umiestnených nádob: 3 na separovaný odpad
- počet boxov na použité batérie: 2
 
Aktivita 4: Triedime odpad 2
Termín: október - november 2017
Splnené: 4.9.2017
- počet farebne odlíšených nádob v každej triede: 3
- počet zapojených tried: 4
 
Aktivita 5a: Jesenná brigáda   FOTO
Termín: november 2016
Splnené: 15.11.2016
- počet zapojených rodičov a detí: 23
 
Aktivita 5b: Jesenná brigáda   
Termín: november 2017
Splnené: 21.11.2017
- počet zapojených rodičov a detí: 26
 
Aktivita 6a: Vychádzka k zbernému dvoru  FOTO
Termín: október 2016
Splnené: 1.10.2016
-  počet odovzdaných batérií: 58
-  počet zapojených detí a dospelých: 48
 
Aktivita 6b: Vychádzka k zbernému dvoru  FOTO
Termín: apríl 2017
Splnené: 3.5.2017
-  počet odovzdaných batérií: 67
-  počet zapojených detí a dospelých: 47
 
Aktivita 6c: Vychádzka k zbernému dvoru  FOTO
Termín: október 2017
Splnené: 17.10.2017
-  počet odovzdaných batérií: 61
-  počet zapojených detí a dospelých: 45
 
Aktivita 6d: Vychádzka k zbernému dvoru  FOTO
Termín: apríl 2018
Splnené: 14.3.2018
-  počet odovzdaných batérií: 83
-  počet zapojených detí a dospelých: 47
 
Aktivita 7: Prečo separovať
Termín: február 2018
Splnené: 21.2.2018
- vytvorená nástenka o triedení odpadu  FOTO
- zrealizovaná anketa na tému separovania odpadu – počet zapojených rodín: 56
 
Aktivita 8: Exkurzia do Centra environmentálnej výchovy a spaľovne odpadov FOTO
Termín: marec 2018
Splnené: 20.3.2018
- počet zúčastnených detí: 21 + 3 dospelé 
 
Aktivita 9: Ekovláčik-separáčik
Termín: apríl 2017
Splnené: 24.4.2017
- vytvorený vláčik z odpadového materiálu s 3 vagónikmi na separovaný odpad
- do vagónov priebežne dopĺňané letáky
 
Cieľ 2:
Aktivita 1a: Záchrancovia stromov  
Termín: apríl 2017
Splnené: 27.3.-12.4.2017
- množstvo odovzdaného papiera: 11.923 kg
- počet zapojených detí: 84
 
Aktivita 1b: Záchrancovia stromov  
Termín: apríl 2018
Splnené: 4.4.-20.4.2018
- množstvo odovzdaného papiera: 13.300 kg
- počet zapojených detí: 90
 
Aktivita 2: Pomôžme vtáčikom FOTO
Termín: január-február 2018
Splnené: 8.1.-9.2.2018
- počet vyložených kŕmidiel: 16 ( 6 ks z odp.materiálu, 1 ks drevené, 9 ks orieškových)
- dodržané zásady prikrmovania vtákov
 
Aktivita 3a: Zima z odpadového materiálu   FOTO
Termín: január 2017
Splnené: 9.1.-30.1.2017
- vytvorených 15 prác
- množstvo pozbieraného a využitého materiálu: 5,6 kg
  plastové fľaše: 1,16 kg; papier: 2,94 kg; plastové vrchnáky: 1 kg; textil: 0,5 kg
 
Aktivita 3b: Zima z odpadového materiálu FOTO
Termín: január 2018
Splnené: 8.1.-30.1.2018
- vytvorených 13 prác
- množstvo pozbieraného a využitého materiálu: 4,8 kg
  Plast: 1,44 kg; Papier: 2,96 kg; Textil: 0,4 kg
 
Aktivita 4: Deň Zeme - výroba recyklovaného papiera  FOTO
Termín: apríl 2018
Splnené: 27.4.2018
- počet environmentálnych aktivít: 5
- počet vyrobených papierov: 8
 
Aktivita 5: Plastové piktogramy  FOTO
Termín: máj 2018
Splnené: 7.5.2018
- počet vytvorených obrazov: 4
- počet zapojených detí: 90
 
Aktivita 6a: Tvoríme pre radosť a úžitok  FOTO
Termín: jún 2017
Splnené: 19.6.-23.6.2017
- počet vytvorených prác: 48
- počet zapojených detí a dospelých: 98
 
Aktivita 7a: Ako šetriť papierom
Termín: celoročne
Splnené: šk.rok 2016/2017
-  počet zapojených rodičov: 28
-  množstvo odovzdaného papiera: 43 kg
 
Aktivita 8a: Svetový deň životného prostredia  FOTO
Termín: jún 2017
Zodpovedné: triedne učiteľky 2.,3.,4.triedy
Splnené: 8.6.2017
- počet zúčastnených detí a dospelých: 76
 

 

PrílohaVeľkosť
Environmentálny audit školy - odpad _1.2017.pdf37.83 KB
Environmentálny akčný plán 2016_2018 - ODPAD.pdf79.93 KB
Environmentálny akčný plán 2016_2018_s priebežným hodnotením.pdf403.83 KB
ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY Čo sa nám podarilo.pdf70.76 KB
Environmentálny audit školy _1.2015.pdf44.45 KB
Environmentálny akčný plán 2014_2016 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.pdf94.56 KB