Aktivity školy

Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálnu výchovu a výchovu k zdravému životnému štýlu.
V nádväznosti na predchádzajúcu profiláciu materskej školy na environmentálnu výchovu, sme sa od školského roku 2014/2015 zapojili do medzinárodného programu Zelená škola. V období 2014-2016 sme sa v rámci neho venovali prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody, v období 2016 - 2018 sme sa venovali prioritnej téme Odpad a v certifikačnom období 2018 - 2020 sa venujeme prioritnej téme Voda.
Od školského roku 2000/2001 máme vypracovaný projekt Škola podporujúca zdravie, v rámci ktorého sa snažíme deťom vytvoriť kľudné, príjemné, esteticky upravené prostredie. Rozvíjaním návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom sledujeme upevňovanie zdravia detí.
Na základe záujmu rodičov a výberu detí s určitým druhom nadania ponúka materská škola:

  • krúžok anglického jazyka
  • predplavecký výcvik
PrílohaVeľkosť
Environmentálny akčný plán 2018_2020 - VODA.pdf555.44 KB
Projekt Škola podporujúca zdravie.pdf88.14 KB
Plán činnosti Školy podporujúcej zdravie 2018-2019.pdf322.16 KB