Jedálny lístok

Stravovanie

 
Vedúca školskej jedálne: Lívia Belyová
Kontakt: 055 6427 533
                0907 900 161
 

 

         

           

 

 

 

 

 

faktúry a dodacie listy školskej jedálne sú zverejnené na: