O nás

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY JE OD 6.30 - 16.30 h. 

ORGANIZÁCIA TRIED, VEKOVÉ ZLOŽENIE, PREVÁDZKA TRIED A TRIEDNE UČITEĽKY :

1. poschodie:  

1.trieda (lienky):       6.30 - 16.30 h   triedna učiteľka: Eva Ševelová
3-4+2 ročné deti                                            učiteľka: Zuzana Salová
                                                                                 Mgr. SilviaBošnovičová 
 
2. trieda (motýliky):  6.30 - 16.30 h   triedna učiteľka: Miloslava Stopková
3-5 ročné deti                                                 učiteľka: Lucia Kvitkovská

 

2. poschodie:

3. trieda (mravce):    6.30 - 16.30 h   triedna učiteľka: Mgr. Silvia Genčúrová
4-5 ročné deti                                                 učiteľka: Iveta Šoltýsová / Zuzana Gáliczová
 
4. trieda (včielky):     6.30 - 16.30 h   triedna učiteľka: Zuzana Rudyová 
5-6 ročné deti                                                 učiteľka: Zuzana Dašeková 

Dokumenty charakterizujúce  materskú školu, jej zameranie a činnosť:

PrílohaVeľkosť
Školský vzdelávací program MŠ Ipeľská 10, Košice.pdf1.04 MB
Dodatok č.1 k Školskému vzdelávaciemu programu MŠ Ipeľská 10, Košice.pdf251.2 KB
Školský poriadok Materská škola Ipeľská 10, Košice – od 1.9.2020.pdf486.81 KB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach šk. rok 2019_2020.pdf1.03 MB
Informačná povinnosť čl 13 GDPR - Zásady ochrany osobných údajov.pdf366.01 KB
Informačná povinnosť čl 13 GDPR - Zásady ochrany osobných údajov - dodatok.pdf227.56 KB