Rada školy

Zloženie Rady školy (fukčné obdobie 2020 - 2024):
Predseda rady školy:
Mgr. Silvia Genčúrová (zástupca pedagogických zamestnancov) 
 
Podpredseda:           
Ing. Tomáš Hrehovčík (zástupca rodičov)      
 
Tajomník:      
Dagmar Potančoková (zástupca nepedagogických zamestnancov)
 
Členovia:
Ing. Lýdia Guzlejová (zástupca zriaďovateľa)
Ing. Peter Palaščák (zástupca rodičov)     
Mgr. Štefan Rychnavský (zástupca zriaďovateľa)
Mgr. Monika Urbanová (zástupca zriaďovateľa)
 
PrílohaVeľkosť
Štatút Rady školy pri MŠ Ipeľská 10, Košice.pdf291.74 KB