SRRZ - Rodičovské združenie pri Materskej škole

Základné informácie:

Názov: SRRZ-RZ pri Materskej škole
Sídlo: Ipeľská 165/10, 040 11 Košice
IČO: 173196170979

Bankové spojenie:
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK49 5600 0000 0093 1192 5001

Fakturačná adresa:
SRRZ-RZ pri Materskej škole
Ipeľská 165/10
040 11 Košice
Slovenská republika

Zloženie výboru RZ:

Predseda (štatutár):  Jana Blahová za 3.triedu (mravčeky)

Podpredseda:            Mgr. Jana Tremková za 1.triedu (lienky)

Tajomník:                   Ing. Jana Hrehovčíková za 2.triedu (motýliky)

Člen:                           Mgr. Ivana Prohinská za 4.triedu (včielky) 

PrílohaVeľkosť
Štatút rodičovského združenia 2020.pdf662.84 KB
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ 6.10.2020.pdf700.06 KB
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ 10.11.2020.pdf804.2 KB