Tlačivá na stiahnutie

Prehľad o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie
Dieťa
Požadované doklady od rodiča
Nové, bez ohľadu na jeho vek
 • žiadosť o prijatie
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní
Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 5 rokov veku
          Žiadne
Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 5 rokov veku
 • žiadosť o prijatie
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní
Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale nedosiahlo školskú spôsobilosť
 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast  
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale nedosiahlo školskú spôsobilosť
 • žiadosť o prijatie
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní
plus
 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a 
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) nedovŕši 5 rokov veku ale rodičia požiadajú aby plnilo povinné predprimárne vzdelávanie
 • žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku,
 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) nedovŕši 5 rokov veku ale rodičia požiadajú aby plnilo povinné predprimárne vzdelávanie
 • žiadosť o prijatie
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní
plus
 • žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku,
 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale vzhľadom na jeho zdravotný stav rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov
 • žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov a prílohou k nej je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 
Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale vzhľadom na jeho zdravotný stav rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov
 • žiadosť o prijatie
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní
 • žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov a prílohou k nej je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
Doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania na základe žiadosti
 • žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona obsahujúca všetky požadované informácie uvedené v § 28b ods. 5 školského zákona spolu s individuálnym programom vzdelávania vypracovaným v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa
Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale rodičia požiadajú o povolenie individuálneho vzdelávania na základe žiadosti
 • žiadosť o prijatie
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní
 • žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona obsahujúca všetky požadované informácie uvedené v § 28b ods. 5 školského zákona spolu s individuálnym programom vzdelávania vypracovaným v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa
Doposiaľ nechodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2021 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku ale vzhľadom na zdravotný stav sa nebude môcť vzdelávať
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a preve

 

PrílohaVeľkosť
Ziadost o prerusenie dochadzky dietata do MS.pdf92.2 KB
Splnomocnenie na vyberanie dietata 2020_2021.pdf84.51 KB
Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti akt. 3.5.2021.doc.doc21.78 KB
Žiadosť o prijatie do MŠ na šk.rok 2020_2021.pdf103.97 KB
Žiadosť o prijatie do MŠ na šk.rok 2021_2022+lek.potvrdenie.pdf101.89 KB
Suhlas lekara s pokracovanim plnenia PPV.pdf405.01 KB
Informovany suhlas pokracovanie v plneni PPV.pdf379.11 KB
Ziadost o plnenie PPV pred dovrsením 5 roku veku.pdf412.95 KB
Suhlas lekara s plnenim PPV pred dovrsenim 5 roku veku.pdf403.76 KB
Ziadost_IPV_zo zdravotnych dovodov.pdf409.98 KB
Suhlas lekara s IPV zo zdravotnych dovodov.pdf393.52 KB
Ziadost_IPV_ na ziadost rodica.pdf409.67 KB
Suhlas lekara s oslobodenim od dochadzania do MS.pdf395.14 KB