Zelená škola

 
Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete,
do ktorého je zapojených viac ako 40 000 škôl  z 53 krajín sveta.
Pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus - to všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého
a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova
umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie.
Certifikát Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa podarí úspešne
zrealizovať „sedem krokov“ k Zelenej škole, dosiahnuť viditeľné zmeny
v škole a jej okolí a splniť certifikačné kritéria. 

Viac o programe Zelenej školy

 

Materská škola Ipeľská 10, Košice sa do medzinárodného programu Zelená škola zapojila od školského roku 2014/2015 a postupne splnila všetkých sedem krokov k Zelenej škole. Na základe záverečného hodnotenia získala v októbri 2016 medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku Zelenej školy pre obdobie september 2016 – august 2018. 
V júni 2018 prebehlo záverečné hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Odpad. Na základe tohto hodnotenia sme obhájili a v októbri 2018 získali medzinárodný certifikát "Zelená škola" a vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2018 - august 2020.
Hodnotenie ďalšej z tém Zelenej školy - Voda, prebehlo v júli 2020. Na základe tohto hodnotenia, sme znova obhájili a v auguste 2020 získali medzinárodný certifikát "Zelená škola" a vlajku Zelenej školy pre ďalšie obdobie september 2020 - august 2022.
 
V školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 sa venujeme téme Zeleň a ochrana prírody.
 
Kolégium Zelenej školy:
koordinátor:
Zuzana Rudyová – triedna učiteľka
spolupracovníčka koordinátorky:
Mgr. Silvia Bošnovičová – riaditeľka školy
členovia:
Dagmar Potančoková – hospodárka školy
Eva Ševelová – triedna učiteľka, starý rodič
Zuzana Salová – učiteľka
Mgr. Jana Tremková – rodič
Miloslava Stopková – triedna učiteľka
Lucia Kvitkovská – učiteľka
Ing. Jana Hrehovčíková - rodič
Ing. Adriana Krall - rodič
Mgr. Silvia Genčúrová – triedna učiteľka, rodič
Iveta Šoltýsová – učiteľka
Jana Blahová – rodič
Zuzana Dašeková – učiteľka
Mgr. Ivana Prohinská – rodič
 
 
 
Čo sa nám podarilo od septembra 2020 uskutočniť:
 
Článok aj o nás, ktorý vyšiel v denníku SME 20.4.2021
 
Aktivita 1: Vŕbový úkryt   
1. Pri vychádzke po okolí MŠ vyhľadávať vŕbu v okolí – kde sa nachádza, aké má tvary a pod. FOTO
Termín: február 2021
Splnené: 17.marec 2021
 • vychádzka 2.,3.,4. triedy do prírody v okolí MŠ s cieľom vyhľadať v okolí vŕby a spoznať ich vlastnosti
 • zapojených 32 detí
 • výstupom boli výtvarné spracované návrhy na vŕbové úkryty
2. Pripraviť s deťmi návrhy na domček z prírodných materiálov  FOTO
Termín: február 2021
Splnené: marec 2021
 • vytvorených 6 priestorových návrhov a 21 kreslených návrhov  
 • zapojených 34 detí
 • výstupom boli výtvarné spracované návrhy na vŕbové úkryty
 • fotky návrhov sú pri fotodokumentácii zo stavania vŕbového úkrytu
3. Zabezpečiť materiál na stavbu vŕbového úkrytu
Termín: marec 2021
Splnené: marec 2021
 • objednaných a dodaných 100 ks vŕbových prútov a 30 ks odrezkov, ktoré plánujeme zasadiť a dopestovať z nich prúty na dopĺňanie a dopletanie na úkryte
 • zabezpečené značkovací sprej, drevené paličky, rýľ, motyka, kovová tyčka, kladivo, krhla, špagát, detské hrable a lopaty
4. Vytvoriť v školskej záhrade vŕbový úkryt   FOTO
Termín: apríl 2021
Splnené: marec 2021
 • vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, sme do aktivity nezapojili rodičov,
 • zapojili sme do stavby 23 detí, ktoré usilovne pomáhali,
 • celý priebeh sme zachytili na fotografiách a videách
5. Pravidelne polievať vŕbový úkryt zachytenou dažďovou vodou 
Termín: počas celého vegetačného obdobia
 • po vysadení pravidelne denne polievané prúty zachytenou dažďovou vodou

 

Aktivita 2: Hmyzí hotel
1. Zabezpečiť materiál na vytvorenie hmyzieho hotela
Termín: marec-apríl 2021
Splnené: marec 2021
 • zabezpečený materiál na konštrukciu hmyzieho hotela ( debničky, drevené dosky, kolíky, stojky, tehla, farba a pod.) + materiál na výplň (slama, šišky, kôra, konáriky, hrubšie konáre a pod.)
 • zapojených 5 rodičov, ktorí pomohli so zabezpečením potrebného materiálu
 
2. Vytvoriť hmyzí hotel   FOTO
Termín: máj-jún 2021
Splnené: apríl 2021
 • svojpomocne sme vytvorili hmyzí hotel, ktorý sme osadili na drevené koly osadené v stojkách a umiestnili ho k vysadenému záhonu nektaroidných rastlín
 • celý priebeh tvorby sme zachytili na fotografiách
 
3. Zabezpečiť a vysadiť nektaroidné rastliny na vysadenie do okolia hmyzieho hotela   FOTO
Termín: máj-jún 2021
Splnené: marec 2021
 • zakúpených 14 ks sadeníc nektaroidných rastlín (ibištek, monarda, rebríček, echinacea, materina dúška, nevädza, rudbekia, levanduľa, margaréta)
 • vysadených spolu s deťmi 2.triedy (zapojených 13 detí), s pravidelným polievaním
 • priebeh založenia záhonu je zachytený na fotografiách
 
 
Aktivita 3: Vtáčie búdky
1. Zasadiť kríky vhodné pre vtáčí bufet (baza čierna, vtáčí zob, muchovník vajcovitý ...)  FOTO
Termín: apríl 2021
Splnené: apríl 2021
 • v marci 2021 sme objednali 5 kríkov, ktoré sú vhodné pre vtáčí bufet (baza, muchovník, rakytník, rakytník opeľovač, vtáčí zob)
 • v apríli 2021, keď kríky došli, sme ich vysadili
 • zapojených 16 detí z 3.triedy

 

PrílohaVeľkosť
EAP 2020_2022 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY s priebežným monitoringom.pdf385.98 KB
Environmentálny akčný plán 2020_2022 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.pdf382.84 KB
Environmentálny audit školy - zeleň a ochrana prírody (10.2020).pdf406.66 KB
VODA_Čo sa nám podarilo.pdf186.81 KB
Environmentálny akčný plán 2018_2020 - VODA.pdf555.44 KB
Environmentálny audit školy - voda (9.2018).pdf411.44 KB
ODPAD_Čo sa nám podarilo.pdf338.94 KB
Environmentálny akčný plán 2016_2018 - ODPAD.pdf405.76 KB
Environmentálny audit školy - odpad _1.2017.pdf37.83 KB
ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY Čo sa nám podarilo.pdf70.76 KB
Environmentálny akčný plán 2014_2016 - ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.pdf94.56 KB
Environmentálny audit školy _1.2015.pdf44.45 KB